موسیقی

بایگانی
آخرین مطالب
 
الهی
 
شعله بر جانم فِکن خاکستر بادِ فنایم کن
 
 
خدایا
 
غرق دریاهای موّاج دعایم کن
 
 
سراپا تشنه‌ی نامِ توأم ...
 
یا ربّ .. صدایم کن
 
 
به زیبایی قسم از هرچه غیر از نام تو سیرم
 
خدایا روح ایمان را نگیر از من که می‌میرم
 
 
خدایا پُر کن از یادت جهانم را
 
خدایا بندگی آموز جانم را
 
 
خودم را در غبار غفلت هر روزه گم کردم
 
مرا تا وسعت آیینه‌های نور جاری کن
 
مرا با آیه‌های سبز قرآنت بهاری کن
 
 
جهت پخشِ آنلاینِ موسیقی و دریافت آن به ادامه مطلب بروید